การลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม
ในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" ( Thailand Research Expo 2018 )
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
username
password
  ลืมรหัสผ่าน
 การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
ประประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.


หลังจากท่านได้ทำการยืนยันข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง
ข้อมูลบัตรประจำตัว (บัตร QR code) ไปยัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
กรุณาพิมพ์ (print) บัตรประจำตัว (บัตร QR code) และนำมาแสดงในวันงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
เบอร์   090-198-8151 , 090-198-8161 ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)