แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2561" ( Thailand Reserch Expo 2018 )
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ระบบจะจัดส่งข้อมูลให้ท่านตามที่ Email ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้
ชื่อ  
นามสกุล  
เลขที่บัตรประชาชน  
     

การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
ประประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.

วช. จะส่งบัตร QR code เพื่อใช้เข้าร่วมให้ท่านภายหลังการลงทะเบียน กรุณาแสดงบัตรหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
เบอร์   090-198-8151 , 090-198-8161 ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)