แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม
ในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" ( Thailand Research Expo 2018)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

ปิดลงทะเบียน สามารถ ลงทะเบียน แบบ walkin
ได้ในวันงาน 9-13 สิงหาคม 2561
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับบัตร ทาง e-mail กรุณาตรวจสอบ ใน junkmail
หรือ สามารถ พิมพ์บัตร ที่ส่วนลงทะเบียนหน้างาน

 

การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
ประประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.

ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประชุม ( บัตร QR code ) ไปให้ท่านที่ E-mail : ของท่าน
กรุณาพิมพ์บัตร QR code ของท่านและนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
เบอร์   090-198-8151 , 090-198-8161 ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)