แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม
ในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ( Thailand Reserch Expo 2016)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

  ปิดลงทะเบียน
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ได้ที่หน้างาน บริเวณจุดลงทะเบียน Walk In
 

ท่านสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสัมนา โดยการ
ล๊อกอินด้วย username และ password * คลิ๊กที่นี่ *

 

การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
ประประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.

ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประชุม ( บัตร Barcode ) ไปให้ท่านที่ E-mail : ของท่าน
กรุณาพิมพ์บัตร Barcode ของท่านและนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
จันทร์-ศุกร์  เบอร์    02 539 3128     ระหว่างเวลา   ( 08.00 -18.00 น.)
 เสาร์-อาทิตย์ เบอร์   086-399-8011ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)